takumi
България, 1 Януари, 1993, Мъж, София
Пълно описание